• image
  • image
  • image
  • image

Zálohovanie dát

Služby v oblasti informačných technológií, starostlivosť o IT prostredie našich zákazníkov, návrh infraštruktúry, pravidelná údržba s ohľadom na prevenciu a bezpečnosť dát, predaj hardware.

Zálohovanie dát

Jedna sa o softvér pre zálohovacie riešenia virtuálnych prostredí v segmente malých a stredných firiem. Rovnako rýchlo, flexibilné a spoľahlivo zálohuje v prostredí VMware vSphere, alebo Microsoft Hyper-V, bez nutnosti inštalácie akýchkoľvek zálohovacích agentov do prostredia zálohovaných systémov. S pomocou softvéru Veeam Backup & Replication sú možné:

- granulárna obnova súborov ľubovolnej aplikácie
- spustenie virtuálneho servera priamo z komprimovanej a deduplikovanej zálohy
- automatické overovanie konzistentnosti záloh
- asynchrónna replikácia dát na záložnú lokalitu

www.veeam.com