O nás

IT GOLD

Služby v oblasti informačných
technológií

V oblasti informačných technológií poskytujeme profesionálne služby od roku 2001 formou živnostenského oprávnenia (číslo živnostenského registra 506-12179) a od roku 2009 pôsobíme ako s.r.o.. Za viac ako 15 rokov sme získali množstvo skúseností, zručností, ktoré využívame v každodennej praxi a poskytujeme naším klientom kvalitné „ZLATÉ“ služby. Medzi naše silné stránky patrí skupina profesionálnych a flexibilných odborníkov.

IT GOLD Services, s.r.o.

Spoločnosť, ktorá ponúka komplexnú profesionálnu starostlivosť o IT prostredie našich zákazníkov

Dôraz kladieme na kvalitný návrh infraštruktúry, pravidelnú údržbu s ohľadom na prevenciu, bezpečnosť vašich dát a tým aj redukovanie servisných zásahov, čím dosahujeme zníženie vašich nákladov. Informačné technológie sa vyvíjajú závratnou rýchlosťou, nechajte našim odborníkom poradiť a odporučiť vám nové, modernejšie, výkonnejšie technológie podľa vašich potrieb.

Dôležitými

prvkami vašej firemnej siete sú centrálne servery. Bezproblémová funkčnosť serverov, má priamy vplyv na chod firmy. Postaráme sa o technické zabezpečenie, inštaláciu, konfiguráciu, hardvérový upgrade, opravy a následné spravovanie.

INFRAŠTRUKTÚRA

Služby v oblasti informačných technológií a starostlivosť o IT.

SERVIS

Záručný a pozáručný servis výpočtovej techniky.

PREDAJ

Predaj značkového hardware od renomovaných spoločností za prémiové ceny.

ŠKOLIACE KURZY

Špecializované kurzy podľa požiadaviek zákazníka.

ZÁLOHOVANIE DÁT

Zálohovanie dát, aby ste v dôsledku poruchy alebo havárie neprišli o svoje drahocenné dáta.

WEBDESIGN

Moderný, inteligentný a prehľadný design Vášho webu alebo intranetu.

BEZPEČNOSŤ

Predíďte nepríjemným situáciám ako je strata dôležitých údajov, poškodenie systému alebo lokálnej siete. Prenechajte starostlivosť našim odborníkom, čím dosiahnete zníženie nákladov za dodatočné opravy a nenávratné výpadky.

Údržba, prevencia počítačového systému, aktualizácia jednotlivých softvérových komponentov, aktualizácia ovládačov a nastavení , optimalizácia počítačovej siete, pravidelná starostlivosť prispieva k zvýšeniu efektívnosti vašej firmy.