Projektový manažment

Projektový Manažment

Projektový manažment

Projektový manažment je disciplína, ktorá zabezpečuje plánovanie, riadenie a organizovanie projektov s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky. Projektový manažér je zodpovedný za stanovenie cieľov, koordináciu činností tímu, riadenie rizík a sledovanie pokroku projektu. Úspešný projektový manažment zaručuje efektívne využitie zdrojov, dodržiavanie časového rámca a dosiahnutie zamýšľaných výsledkov.

Charakteristické črty projektu sú:

  • jedinečnosť (v rovnakých podmienkach sa už nebudú opakovať)
  • vopred zadefinovaným rozsah (čo do projektu patrí a čo nepatrí)
  • vopred zadefinovaným čas (kedy začať a kedy skončiť)
  • vopred zadefinovanými prostriedkami (ako sú ľudia, materiál, infraštruktúra a financie)
  • prijateľná miera rizika

CERTIFIKÁTY DOSIAHNUTEJ ODBORNOSTI

PRINCE2 certifikácia je jedným z najznámejších a najpoužívanejších štandardov riadenia projektov