Informačné panely

Elektronické informačné panely veľkosti 40“ (101 cm) FULL HD sú umiestnené na najfrekventovanejších oddeleniach v priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin.

 

Tieto LCD monitory predstavujú informačný, reklamný, ale i zábavný audiovizuálny kanál, ponúkajúci pestrý program, čím sa pritiahne pozornosť potenciálneho zákazníka.

Dôležitým faktom je, že prijímateľ nevie ovplyvniť vysielanie na LCD. Priemerný počet potenciálnych oslovených je 10 000 ľudí za mesiac.

Reakcie krátkodobých a dlhodobých pacientov (znázornené v grafoch) na umiestnené LCD monitory, sú výrazné pozitívne, tie negatívne sa objavujú sporadicky. LCD monitory vnímajú  ako  spestrenie  doby čakania,  ktorá sa v priemere pohybuje od 60 do 90 minút.

 

Bližšie informácie o informačných paneloch a cenách na vyžiadanie: miroslav.thomka@itgold.sk

Nový chirurgický pavilón - čakáreň

Detská klinika - čakáreň

Zubná klinika - čakáreň

Interná klinika - čakáreň

Očná klinika - čakáreň

Rádio-diagnostická klinika - čakáreň