Školiace kurzy

ŠKOLIACE KURZY

ŠKOLIACE KURZY

Macrosoft s.r.o. v spolupráci s firmou IT GOLD services, s.r.o. otvorila v Martine novú počítačovú učebňu vybavenú špičkovou didaktickou a multimediálnou technikou. Medzi vybavenie učebne patria digitálne tabule, projektory, digitalizér na snímanie dokumentov i predmetov, kamerový systém, výkonné pracovné stanice, klimatizácia s ionizérom.

POHĽAD NA UČEBŇU OD KATEDRY

Na protiľahlej stene je umiestnené automaticky ovládané
premietacie plátno s variabilnou
zobrazovacou plochou ovládanou pomocou
diaľkového ovládača

OVLÁDACIA CENTRÁLA

Ovládacia centrála obsahuje výklopnú klávesnicu a touchpad.
Ďalšou časťou centrály je digitalizér umožňujúci digitalizáciu
snímaných predmetov, papierových dokumentov,
ale aj predmetov do rozmeru až 40 x 40 cm.

PROJEKTORY A DIGITÁLNE TABULE.

Výkonné projektory a digitálne tabule umožňujú lektorovi
naozajstnú multimediálnu prezentáciu a účastníkom školenia
lepšie zvládnutie preberanej problematiky.

KUCHYNKA

K dispozícii je takisto dobre vybavená kuchynka

UČEBŇA S DIGITÁLNYMI TABUĽAMI A PROJEKTORMI

Multimediálna učebňa je vybavená niekoľkými interaktívnymi
digitálnymi tabuľami a vysoko kvalitnými projektormi
s rozlíšením až do Full HD(1920×1080).
Klimatizácia s ionizérom je samozrejmosťou

PRACOVNÉ STANICE

Učebňa je vybavená počítačovou sieťou a 8 výkonnými pracovnými
stanicami HP Compaq s diskami SSD a 22“ monitormi DELL (Full HD).
Všetko je dimenzované na pohodlné školenia pre
skupiny do 8 osôb s využitím špičkovej didaktickej techniky.

KÚPEĽNA S WC
ADRESA

IT GOLD SERVICES, s.r.o. Moyzesova 17, 036 01 MARTIN